Gebelik Haftası Hesaplama Aracı

Son Adetin İlk Günü: (Son Adet İlk Günü Tarihi Giriniz)
Döngü Uzunluğu (Kaç Günde Bir Adet Oluyorsunuz): (22 ile 45 gün arasında bir rakam)
 
Tahmini Döllenme Zamanı:
Tahmini Doğum Zamanı:
Gebelik Haftanız: