Kadında Sünnet

Şişli Med Akademik Yayınlar

Kadında Sünnet


GİRİŞ
Prevalens: ABD de 168.000 kadm, bazı Afrika ülkelerinde (örneğin Somali'de) %96'dan fazla kadında Tanımlama: Labia major, minor ve/veya klitorisin kısmen yada tamamen çıkarılmasıdır. Kadında sünnet işlemi (kadın genitallerinin kesilip çıkarılması) sıklıkla dinsel bir amaç için olarak uygulanır, genellikle anesteziden faydalanmadan, steril olmayan koşullarda uygulanır.

Oluşan skar nedeni ile, cinsel ilişki imkansız kılınabilir. Çıkarılan dokunun lokalizasyon ve miktarı infibulasyon tipini belirler: Tip I- Klitorisin tamamı veya ona yakınını içline alacak şekilde, üstünü örten deri ile birlikte çıkarılması Tip II-Klitoris ile birlikte, labia majörün bir kısmının yada tamamının çıkarılması Tip III-Eksternal genital yapıların tümü veya bir kısmının eksizyonu ve dikilmesi (vaginal girişin daraltılması-İnfibulasyon). Tip IV- Klitoris ve/veya labial dukularm bir kısmının çıkarılması, geri kalan dokuların çevresi ile birlikte koterizasyonu ve kapatılması.
Dış genital organlarına yapılan diğer uygulamalar aşağıda sunulmuştur:

Vajen girişi etrafındaki dokularm (angurya ke-sileri) parçalara ayrılıp çıkarılması yada va-gene cerrahi kesi yapılması (gishiri kesişi). Vajen girişine, dokuyu sıkıştırarak daralmasına yol açacak veya kanamaya neden olacak, korreziv maddeler veya bazı bitkiler-baharatlar koyulması. Yukarda bahsedilen amaçlar için kullanılabi-lecel diğer tüm prosedürler En Sık Görülen Yaş: Büyük bir kısmı genç kızlık döneminde (48.000 kadarı, 18 yaşından genç) Genetik: Genetik paterni yoktur.

ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ :
Sebeplen Elektif uygulamalar, geleneksel yada dinsel nedenlerle, genellikle bireyin izni alınmadan ve sıklıkla onay alınmadan genç kızlara uygulanır. Risk Faktörleri: Büyük sıklıkla bazı Afrika ülkelerinde ve Ortadoğu, Asya kültüründe.

KLİNİK ÖZELLİKLER
Bulgular ve Semptomlar:
Eksternal genital yapılarda belirgin skar ve deformite, sıklıkla vajen girişinin komplet obstrüksiyonu (uygulanan tekniğe ve genişliğe bağlı olarak değişebilen)

 • Obstrüksiyon, amenore veya dismenoreye neden olabilir
 • Disparoni
 • Orgazm disfonksiyonu
 • Libido disfonksiyonu
 • TANISAL YAKLAŞIM
  Ayırıcı Tanı:

 • Çocukluk dönemi yanıkları
 • Interseks durumu
 • İmperfore himen
 • Birlikte Görülen Durumlar:
  Disparonia, libido disfonksiyonu ve orgazm bozuklukları.

  İnceleme ve Değerlendirme

 • Laboratuvar: Değerlendirme gerekmez.
 • Görüntüleme: Görüntüleme gerekmez.
 • Özel Testler: Yoktur.
 • Tanısal İşlemler:
 • Anamnez ve fizik muayene.
 • Patolojik Bulgular.
 • Deforme eksternal genital doku ve kabaca skar formasyonu yada dış genital organların olmaması.
 • YÖNETİM VE TEDAVİ
  Farmakolojik Olmayan
  • Genel Uygulamalar: Değerlendirme, destekleme ve kültürel hassasiyet eğitimi. • Özel Uygulamalar: Seksüel fonksiyon veya menstrü-el hijyen bakımından genital dokulardaki ska-rın yada yapışıklığın cerrahi olarak açılması gerekebilir. • Onarımla birlikte veya değil, anterior epizyotomi doğum esnasında gerekebilir, (aşağıda görülmektedir). • Diyet: Özel bir diyet düzenlemesine gerek yoktur. • Aktivite: Kısıtlama gerekmez. İlaç Tercih(ler)i.
  • Yoktur.

  TAKİP
  Hasta Monitorizasyonu:
  Normal sağlık kontrolleri önerilir (Sitolojik değerlendirme için apılan servikal örnekleme skar nedeni ile zor olabilir, cerrahi revizyon uygulanabilitr). Önleme/Korunma:
  Bu uygulamanm genç kızlara uygulanmasındaki riskler ailelere eğitimle anlatılmalıdır.

  Dinsel veya ne amaçla yapılırsa yapılsın, hiçbir açıdan bilimsellikle bağdaşmayan bu tip uygulamalar, kadınların özgürlükleri ve hayatlarına ciddi bir saldırıdır.
  Bu tip uygulayanların gerektiğini düşünenler ve uygulama yapanlar, profesyönellikten uzak, klinik değerlendirmelerde hasta olarak kabul edilir.

  Kadınlarda Yapılan Sünnet
  Kızlarda Yapılan Sünnet
  Kadınlara Yapılan Sünnet

  Copyright © 2015 Şişli Med. All rights reserved | Tüm Hakları Saklıdır | Design Seo Codification: Oragne Effect